• Regulamin

  Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Bielizna9.pl działający pod adresem http://bielizna9.pl prowadzi Firma LUKAS Łukasz Dąbrowski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Szajnochy 9A, NIP: 9532477581 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 101606.
   
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści i postanowień zawartych w Regulaminie.
   
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie bielizna9.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


II.             Składanie zamówień
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
   
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do  Bielizna9.pl.
   
 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia "formularza zamówienia".
   
 4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma automatyczne potwierdzenie zakupu z serwisu  Bielizna9.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.  Bielizna9.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
   
 5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

III.           Formy i koszty przesyłki, formy płatności i realizacja zamówień
 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni.
   
 2. Bielizna9.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Koszty przesyłki" na stronach sklepu.
   
 3. Bielizna9.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronach sklepu.
   
 4. Do każdej transakcji zostaje wystawiony paragon fiskalny lub fakturą VAT.

 5. Przy zakupach za minimum 150zł możliwe jest skorzystanie z promocji na darmową przesyłkę, natomiast przy zwrocie części towarów gdy ostatecznie zakup jest mniejszy niż 150zł od zwracanej kwoty odliczona zostanie kwota ceny wybranej przesyłki.
   
 6. Możliwe są następujące formy płatności:
 • gotówką przy odbiorze zamówionego towaru "za pobraniem"
 • gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego towaru pod adresem Szajnochy 9A
 • przelewem na konto: ING Bank Śląski   58 1050 1139 1000 0090 7507 3842  (dane do przelewu:LUKAS Łukasz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz) - W tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zamówienia

 IV.            Reklamacje
 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Bielizna9.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Wysyłki prosimy kierować na adres naszego magazynu: PPHU ZOŚKA Łukasz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz

V.             Zwrot bez podania przyczyny
 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i pozostaje w stanie niezmienionym. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna (o ile takową wydano) i oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Gwarantujemy zwrot kwoty w ciągu do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania do nas zwracanej przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 3. Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej prosimy o kontakt z nami. To znacznie przyspieszy i uprości proces reklamacyjny. Wyjaśnimy wszystkie kwestie procesu reklamacji.
 4. Wysyłki prosimy kierować na adres naszego magazynu: PPHU ZOŚKA Łukasz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz